Single post

Stručni sastanak u Zrenjaninu

Kompanija AbelaPharm razume važnost kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika u cilju boljih terapijskih ishoda njihovih pacijenata. Sa tom svrhom, AbelaPharm redovno organizuje i podržava stručne sastanke na kojima informiše i razmenjuje iskustva sa lekarima i farmaceutima.

U Zrenjaninu je 22. februara održan je regionalni akreditovani stručni sastanak sa aktuelnim temama iz internističke, ORL i pedijatrijske prakse.

  • “Renesansa probiotskih monokultura u savremenoj kliničkoj praksi“, prof. dr Tomica Milosavljević, KCS Beograd
  • “Osteogeneza u detinjstvu i implikacije za primenu vitamina K2“ prof. dr Dragan Katanić, IZZZDIO Novi Sad
  • “Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“, Mr ph spec. Anita Agić, Abela Pharm

Sastanku je prisustvovalo oko 80 lekara specijalista i farmaceuta iz Zrenjanina i okolnih gradova.