Iskustva lekara

Iskustva lekara

Doc. dr. Sci med Ljiljana Čvorović

Klinika za ORL i MFH,
Klinički centar Srbije, Beograd

Doc. dr. Sci med Ljiljana Čvorović

Klinika za ORL i MFH,
Klinički centar Srbije, Beograd

Pacijent starosti 45 godina sa simptomima curenja i zapušenja nosa i kašljem u trajanju od 3 dana, bez povišene temperature. Zaposlen je, sa aktivnim celodnevnim radnim vremenom i kako je rakao „nema vremena da bude bolestan i da uzima sto preparata po sto puta dnevno“.

Po preporuci farmaceuta pacijent je koristio slani rastvor za nos i sirupe za iskašljavanje, ali mu nije bilo bolje. Javlja se otorinolaringologu jer je pored svih navedenih simptoma dodatno došlo i do zapušenja desnog uva.

Prilikom pregleda ustanovljeno je da pacijent ima virusnu kijavicu koja se iskomplikovala sa sekretornim otitisom – stvaranjem sekreta u srednjem uvu, što je dovelo do osećaja zapušenosti desnog uva.

Pacijentu je preporučeno da u trajanju od 7 dana koristi PropoMucil kesice od 600mg u JEDNOJ DOZI DNEVNO kako bi se ublažili simptomi, ubrzalo ozdravljenje i sprečila moguća pojava sekundarne bakterijske infekcije.

Pacijent dolazi na kontrolu nakon nedelju dana. Navodi da mu je propisana terapija omogućila da lakše izbacuje sekret iz nosa i sinusa, a samim tim se i uvo brže otpušilo. PropoMucil mu je olakšao iskašljavanje i kako on kaže rešio problem.

Dete uzrasta 5 godina koje redovno ide u vrtić i, kako majka navodi „non stop je slinavio“ dolazi na pregled. Povremeno, jednom do dva puta godišnje ima akutne respiratorne infekcije koje leči pedijatar.  Alergološki je ispitivan i nisu ustanovljene alergije. Kod otorinolaringologa se javlja da se isključi problem sa trećim krajnikom.

Prilikom pregleda deteta ustanovljen je bistar sekret u nosu i lako uvećan treći krajnik. Nalaz na srednjem uvu uredan. Uredni brisevi nosa i grla.

Propisana je terapija PropoMucil, sprej za nos u dozi od 3×2 prskanja u svaku nozdrvu u trajanju od mesec dana.  Ova terapija će detetu omogućiti lakše izbacivanje sekreta iz nosa, sa tendencijom njegovog manjeg stvaranja i štitiće ga od potencijalnih respiratornih infekcija. Terapija će balansirati imunološki odgovor trećeg krajnika i samim tim smanjiti njegovu veličinu. Prirodna je i bezbedna za dugo korišćenje.

Nakon mesec dana majka je dovela dete na kontrolu Navela je da je detetu prestalo curenje nosa vrlo brzo od početka primene spreja, da nije imalo ni jednu respiratornu infekciju u prethodnom periodu, i da je išao redovno u vrtić.  Na pregledu otorinolaringološki nalaz je bio uredan.

Dr Olivera Ostojić

Bolnica za dečije plućne bolesti i TBC
KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“, Beograd

Dr Olivera Ostojić

Bolnica za dečije plućne bolesti i TBC
KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“, Beograd

Dete dolazi na pregled zbog kašlja i povišene temperature, do 38,5 C. Majka kaže da dete kašlje i ima povišenu temperaturu već 2 do 3 dana. Dete je i do sada imalo slične respiratorne tegobe, 2 do 3 puta u toku ove godine. Nema podataka o naslednim, hroničnim i alergijskim bolestima. Dete ide u vrtić.

Na pregledu, dete nema temperaturu, mirno diše, kašlje produktivno. Grlo je lako hiperemično (crveno), niz zadnji zid sliva se sekrecija. Nos je slabije prohodan sa zamućenom sekrecijom u nosnim hodnicima koji konstantno curi.

Pregled slušalicama pokazuje škripanje u plućima obostrano. Svi ostali nalazi su uredni.

Na prvom pregledu, krvna slika je pokazala povišene znake zapaljenske reakcije (Le 16.0  segmentirani Le 73% CRP 26). Bris grla je uredan, a bris nosa je pokazao da dete ima bakteriju Streptococcus pneumoniae.

Postavljena je dijagnoza Bronhitis i upala gornjih disajnih puteva (Bronchitis ac. et Rhinopharyngitis ac.)

Propisana terapija je Propomucil sa medom za decu 3-4 x dnevno po 5 ml, u trajanju od 10 dana i Propomucil sprej za nos 2 x dnevno 10 dana. U terapiju nije uključen antibiotik.

Na kontrolnom pregledu, nakon 10 dana dete je bez temperature (afebrilno), dobrog opšteg stanja, retko kašlje, ujutru povremeno, produktivno, sa izrazito smanjenom sekrecijom u nosu i urednim nalazom na plućima. Kontrolna krvna slika je uredna (Le 10.0, segmentirani Le 46%,  CRP 0-2. Kontrolni bris nosa je uredan, negativan.

Majka kaže da je zadovoljna efektom korišćenja Propomucil-a sa medom za decu i spreja za nos, a naročito izbegnutom potrebom za antibiotskom terapijom.

Dete ima 7 godina i već 4-5 dana curi nos, kašlje vlažno i povremeno , nakon kašlja povrati sekret Nema povišenu temperaturu Ide u Vrtic ,ima puno bolesne dece u grupi Na pedijatrijskom pregledu, dete je bez povišene temperature, bledo, neraspolozeno Nos curi, obilna bistra sekrecija Grlo je mirno, vidi se slivanje sekrecije niz zadnji zid ždrela Auskultatorno na plućima cujni su pukoti, prenosni iz gornjih disajnih puteva Zaključujemo da dete ima respiratornu infekciju gornjih disajnih puteva praćenu pojačanom sekrecijom i produktivnim kasljem Od terapije je dobio Propomucil kesice 100 mg 2×1 koju je koristio 7 dana Na kontrolnom pregledu , dete je dobrog opšteg stanja, ne kašlje a pregledom je ustanovljen uredan nalaz.

Dr Aleksandra Bajec Opančina

Institut za majku i dete „Dr Vukan Čupić“, Beograd

Dr Aleksandra Bajec Opančina

Institut za majku i dete „Dr Vukan Čupić“, Beograd

Naš mali  pacijent, šestogodišnjak, unazad osam meseci  dolazi često kod ORL specijaliste. Njegovi simptomi su rekurentni otitisi (upala srednjeg uha koja se ponavlja). Praćeni su visokom temperaturom, zapušenim nosem, kao i postnazalnim slivanjem (slivanjem sekreta iz nosa u grlo).

Nakon što je upućen kod specijaliste, kliničkim ORL pregledom ustanovljen je sekretorni otitis (postojanje sekreta iza bubne opne u srednjem uvu), kao i prisustvo uvećanog trećeg krajnika.

Otoskopski (pregled uva) je obostrano zamućenje bubnih opni, bez vidljivih anatomskih detalja. Na prvom pregledu konstatovan sekretorni otitis tip „B“ obostrano. Audiometrijom (ispitivanjem sluha) utvrđen je pad na 30db na desnom uvu, kao i pad na 40db na levom uvu.

Započeta je terapija sa PropoMucil sprejem za nos i Propomucil-om sa medom za decu u trajanju od mesec dana.

Na prvoj kontroli, nakon mesec dana, otoskopskim nalazom utvrđeno je blago zamućenje bubne opne sa vidljivim svetlosnim refleksom. Timpanometrija je pokazala tip C obostrano (poboljšanje). Audiometrija takođe poboljšana – pad na 20db obostrano.

Naš mali pacijent se dobro osećao posle primene PropoMucila i roditelji su zadovoljni što se za tako kratak period nije desila ni jedna akutna upala uva.  Takođe vredi napomenuti, olakšan i poboljšan je bolji protok vazduha kroz nosne hodnike, kao i manja sekrecija ka ždrelu.

Nastaviili smo terapiju još jedan mesec i dobili željeni nalaz, potpuni gubitak sekreta u srednjem uvu kao i olakšano disanje, što nam je i bio cilj.